"prudentes et simplices"

Pécsi Református Kollégium Intézményi Információk

Pécsi Református Kollégium Intézményi Információk

Mit használ nekünk Isten teremtő munkájának és gondviselésének ismerete?


Azt, hogy ha baj ér, türelmesek, ha jó dolgunk van, hálásak vagyunk, a jövőre nézve pedig bízunk a mi hűséges Istenünkben és Atyánkban.
Tudjuk, hogy senki és semmi nem szakíthat el minket az ő szeretetétől, mert minden teremtmény annyira a kezében van, hogy akarata nélkül semmit sem tehet, sőt meg sem mozdulhat.

(Heidelbergi Káté 28. kérdés)

 

Jézus tanítása a világ válságjelenségeiről, a megtévesztőkről és a végről

 

Vigyázzatok, nehogy valaki megtévesszen titeket! Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt mondják: Én vagyok a Messiás! – és sokakat megtévesztenek. Fogtok hallani háborúkról, és hallotok háborús híreket. Vigyázzatok, ne rémüljetek meg, mert ennek meg kell lennie, de ez még nem a vég. Mert nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad, éhínségek és földrengések lesznek mindenfelé. De mindez a vajúdás kínjainak kezdete. …

… Akkor sokan eltántorodnak, elárulják és meggyűlölik egymást. Sok hamis próféta támad, és sokakat megtévesztenek. Mivel pedig megsokasodik a gonoszság, sokakban kihűl a szeretet. De aki mindvégig kitart, az üdvözül. Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jön el a vég.

(Máté evangéliuma 24)

 

Intés a megmaradásra

…Hát vesd meg lábad ott, ahol megállhatsz, S azt mentsd, azt a talpalatnyi helyet,
Szikrát a tűzből, cseppet a folyóból, A töredéket eltört mondatodból,
Minden megmaradt árva keveset: Ahogy lehet...
 
Láttad a Karsztok szirt-sivatagában A liliputi termőföldeket?
Pár négyzetméter - amit a lavina, A kőgörgeteg könnyen eltemet.
S a Karsztok boldogtalan magvetője, A földmívelés madárijesztője
Ezt a kis humuszt mégis szereti, Kicsi kőkeritéssel keríti.
Pedig szinte sírjának is kevés. Ó, karszti sors; ó, karszti temetés...
 
Te is, testvérem, karszti sorsodat Fogadd el, s védd meg karszti földedet,
Azt a sírodnak is kevés humuszt, Azt a pár négyzetméternyi helyet,
S azt a fölséges Isten-lábnyomot, Mit a lavina minden rohama
Eltörölni még sohasem tudott. Védd ezt a talpalatnyi telkedet,
Cserépkancsódat és tűzhelyedet, Utolsó darab száraz kenyered!
De azt aztán foggal, tíz körömmel. Démoni dühvel és őrült örömmel -
Ahogy lehet...  Ahogy lehet...

(Reményik Sándor: Ahogy lehet, versrészlet)

Kérés az újévre

 

„Jó Atyánk, előttünk az ismeretlen újesztendő. Bizonyára jót és szépet, meg rosszat és nehézséget is hoz majd. Erősítsd meg kérünk hitünket afelől, hogy mindazzal, ami vár ránk, javunkat akarod. Tégy bizonyossá, hogy semmi sem szakíthat el minket szeretetedtől. Hiszen az elmúlt esztendőben is megtapasztaltuk szeretetedet, ezért tekintünk bízó hittel az újesztendőre is. Hálával nézünk vissza, reménnyel fordulunk előre. S ami eközben szívünket és elménket betölti, azt mind Eléd hozzuk, és közösen kérünk Téged, áldj meg minket. Ámen.”

(Kálvin János imádsága, részlet)

Összeállította:

Dr. Kádár Péter

Pécsi Református Kollégium Intézményi Információk

Lábléc Logo

Elérhetőségek

Cím: 7630 Pécs Engel János utca 15.

Email: titkarsag@refipecs.hu

Tel.: +36-72-210-800

Oktatási azonosító

Az intézmény OM azonosítója:

027413

ogym logo kicsi

Pécsi Református Kollégium

"prudentes et simplices"

Mit használ nekünk Isten teremtő munkájának és gondviselésének ismerete?


Azt, hogy ha baj ér, türelmesek, ha jó dolgunk van, hálásak vagyunk, a jövőre nézve pedig bízunk a mi hűséges Istenünkben és Atyánkban.
Tudjuk, hogy senki és semmi nem szakíthat el minket az ő szeretetétől, mert minden teremtmény annyira a kezében van, hogy akarata nélkül semmit sem tehet, sőt meg sem mozdulhat.

(Heidelbergi Káté 28. kérdés)

 

Jézus tanítása a világ válságjelenségeiről, a megtévesztőkről és a végről

 

Vigyázzatok, nehogy valaki megtévesszen titeket! Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt mondják: Én vagyok a Messiás! – és sokakat megtévesztenek. Fogtok hallani háborúkról, és hallotok háborús híreket. Vigyázzatok, ne rémüljetek meg, mert ennek meg kell lennie, de ez még nem a vég. Mert nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad, éhínségek és földrengések lesznek mindenfelé. De mindez a vajúdás kínjainak kezdete. …

… Akkor sokan eltántorodnak, elárulják és meggyűlölik egymást. Sok hamis próféta támad, és sokakat megtévesztenek. Mivel pedig megsokasodik a gonoszság, sokakban kihűl a szeretet. De aki mindvégig kitart, az üdvözül. Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jön el a vég.

(Máté evangéliuma 24)

 

Intés a megmaradásra

…Hát vesd meg lábad ott, ahol megállhatsz, S azt mentsd, azt a talpalatnyi helyet,
Szikrát a tűzből, cseppet a folyóból, A töredéket eltört mondatodból,
Minden megmaradt árva keveset: Ahogy lehet...
 
Láttad a Karsztok szirt-sivatagában A liliputi termőföldeket?
Pár négyzetméter - amit a lavina, A kőgörgeteg könnyen eltemet.
S a Karsztok boldogtalan magvetője, A földmívelés madárijesztője
Ezt a kis humuszt mégis szereti, Kicsi kőkeritéssel keríti.
Pedig szinte sírjának is kevés. Ó, karszti sors; ó, karszti temetés...
 
Te is, testvérem, karszti sorsodat Fogadd el, s védd meg karszti földedet,
Azt a sírodnak is kevés humuszt, Azt a pár négyzetméternyi helyet,
S azt a fölséges Isten-lábnyomot, Mit a lavina minden rohama
Eltörölni még sohasem tudott. Védd ezt a talpalatnyi telkedet,
Cserépkancsódat és tűzhelyedet, Utolsó darab száraz kenyered!
De azt aztán foggal, tíz körömmel. Démoni dühvel és őrült örömmel -
Ahogy lehet...  Ahogy lehet...

(Reményik Sándor: Ahogy lehet, versrészlet)

Kérés az újévre

 

„Jó Atyánk, előttünk az ismeretlen újesztendő. Bizonyára jót és szépet, meg rosszat és nehézséget is hoz majd. Erősítsd meg kérünk hitünket afelől, hogy mindazzal, ami vár ránk, javunkat akarod. Tégy bizonyossá, hogy semmi sem szakíthat el minket szeretetedtől. Hiszen az elmúlt esztendőben is megtapasztaltuk szeretetedet, ezért tekintünk bízó hittel az újesztendőre is. Hálával nézünk vissza, reménnyel fordulunk előre. S ami eközben szívünket és elménket betölti, azt mind Eléd hozzuk, és közösen kérünk Téged, áldj meg minket. Ámen.”

(Kálvin János imádsága, részlet)

Összeállította:

Dr. Kádár Péter

Elérhetőségek

Cím: 7630 Pécs Engel János utca 15.

Email: titkarsag@refipecs.hu

Tel.: +36-72-210-800