"prudentes et simplices"

Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma és Szakgimnáziuma

Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma és Szakgimnáziuma

A Pécsi Református Kollégium általános iskoláiból gimnáziumunk általános tagozatára jelentkező tanulóinkat 4,00 közismereti átlag esetén, a nyelvi előkészítő évfolyammal induló emelt szintű (tagozatos) idegen nyelvi képzésre jelentkezőket pedig 4,2 közismereti átlag esetén maximális pontszámmal rangsoroljuk, tehát mentesülnek a teljes felvételi eljárás alól.

A felvételi eljárás során a felvételi rangsor három tényezőből adódik össze:
a) hozott eredmények,
b) központi matematika és magyar írásbeli felvételi során szerzett eredmények,
c) szóbeli felvételi során szerzett eredmények.


a) Hozott eredmények fogalmán a 7. év végi és 8. félévi magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, valamint egy szabadon választott reál tárgy átlagának összegét értjük (összpontszám 25%-a).

b) A központi írásbelin elért matematika és magyar nyelv és irodalom pontszámai összeadódnak, mely eredmény az összpontszám 50%-át képezi.

c) A szóbeli felvételi az igazgató által kinevezett minimum háromtagú, tanárainkból álló vizsgabizottság előtt zajlik. Kötetlen beszélgetés formájában tesznek fel kérdéseket a vizsgabizottság tagjai a növendék tanulmányi szokásairól, eredményeiről, az iskolaválasztás motivációiról, szabadidős tevékenységeiről, szórakozási formáiról és hobbijáról. Ekkor kérdezzük meg felekezeti hovatartozásáról, egyházhoz való viszonyáról, valamint arról, hogy mit tud konkrétan gimnáziumunkról, illetve milyennek képzel egy egyházi iskolát.

Abban az esetben, ha a tanuló nyelvi előkészítő évfolyammal induló emelt szintű (tagozatos) idegen nyelvi képzésre (is) jelentkezik, úgy az iskola honlapján és felvételi tájékoztatójában feltüntetett keretek között – egy külön bizottság előtt – idegen nyelvű elbeszélgetésen is részt vesz. A szóbeli elbeszélgetés eredménye – függetlenül attól, hogy milyen képzési formára jelentkezett – az összpontszám 25%-a.
Elvárás intézményünkben, hogy a jelentkezők felekezetük szerinti lelkészi ajánlást hozzanak magukkal. A lelkészi ajánlásnak vagy a felekezeti kötődésnek a hiánya nem kizáró ok, de ilyen esetekben intézményünk egyházi jellege és az ebből fakadó elvárások iránt nyitott, elfogadó magatartást várunk.

Tekintve, hogy az internátus a gimnáziummal és a szakgimnáziummal egy szervezeti egységet képez, a középiskolai felvételi eljárás vonatkozik az internátusi elhelyezésre is. Mindazoknak, akik felvételt nyertek a középiskolába, automatikusan internátusi (diákotthoni) elhelyezést biztosítunk intézményünkben. A jelentkezési lapon kell feltüntetni, hogy a növendék igényel-e internátusi (diákotthoni) ellátást. Intézményünk sajátossága, hogy a református keresztyén kollégiumi hagyományoknak megfelelően pécsi illetékességű növendékeket is befogad, ha azt szociális vagy pedagógiai szempontok indokolják.

A középfokú beiskolázás központi írásbeli vizsgáival és a szóbeli meghallgatással kapcsolatos tájékoztató:

  • A központi írásbeli vizsga helyszíne és időpontjai:

Pécsi Református Kollégium (7630 Pécs, Engel János u. 15.)

  1. január 18. (szombat) 10 óra

Pótnap: 2020. január 23. (csütörtök) 14 óra

  • A szóbeli meghallgatás helyszíne és időpontjai:

Pécsi Református Kollégium (7630 Pécs, Engel János u. 15.)

  1. február 26. (szerda) 14:30 óra

Pótnap: 2020. március 6. (péntek) 14 óra

 

Betekintés:

A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője 2020. január 24-én (pénteken), 8-16 óráig megtekintheti az iskola titkárságán.


A kijavított dolgozatokat a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet. Az iskolában a vizsgázó a saját kiértékelt dolgozatáról másolatot készíthet (pl. digitális fényképezőgéppel).


A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az iskola az észrevételt érdemben elbírálja. Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel.

Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, ezt egy munkanapon belül írásban közli a vizsgát szervező iskolával. A határidő elmulasztása jogvesztő. Az iskola a fenntartott észrevételt az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt egy munkanapon belül megküldi az Oktatási Hivatalnak.

A Hivatal a fenntartott észrevételt érdemben elbírálja. A bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő nyolc munkanapon belül rövid úton (elektronikus úton) írásban közli az iskolával, valamint postai úton megküldi az iskolának és az észrevételt tevőnek.

Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma és Szakgimnáziuma

Lábléc Logo

Elérhetőségek

Cím: 7630 Pécs Engel János utca 15.

Email: kozepiskola@refipecs.hu

Tel.: +36-72-210-800

Oktatási azonosító

Az intézmény OM azonosítója:

027413

Pécsi Református Kollégium

"prudentes et simplices"

A Pécsi Református Kollégium általános iskoláiból gimnáziumunk általános tagozatára jelentkező tanulóinkat 4,00 közismereti átlag esetén, a nyelvi előkészítő évfolyammal induló emelt szintű (tagozatos) idegen nyelvi képzésre jelentkezőket pedig 4,2 közismereti átlag esetén maximális pontszámmal rangsoroljuk, tehát mentesülnek a teljes felvételi eljárás alól.

A felvételi eljárás során a felvételi rangsor három tényezőből adódik össze:
a) hozott eredmények,
b) központi matematika és magyar írásbeli felvételi során szerzett eredmények,
c) szóbeli felvételi során szerzett eredmények.


a) Hozott eredmények fogalmán a 7. év végi és 8. félévi magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, valamint egy szabadon választott reál tárgy átlagának összegét értjük (összpontszám 25%-a).

b) A központi írásbelin elért matematika és magyar nyelv és irodalom pontszámai összeadódnak, mely eredmény az összpontszám 50%-át képezi.

c) A szóbeli felvételi az igazgató által kinevezett minimum háromtagú, tanárainkból álló vizsgabizottság előtt zajlik. Kötetlen beszélgetés formájában tesznek fel kérdéseket a vizsgabizottság tagjai a növendék tanulmányi szokásairól, eredményeiről, az iskolaválasztás motivációiról, szabadidős tevékenységeiről, szórakozási formáiról és hobbijáról. Ekkor kérdezzük meg felekezeti hovatartozásáról, egyházhoz való viszonyáról, valamint arról, hogy mit tud konkrétan gimnáziumunkról, illetve milyennek képzel egy egyházi iskolát.

Abban az esetben, ha a tanuló nyelvi előkészítő évfolyammal induló emelt szintű (tagozatos) idegen nyelvi képzésre (is) jelentkezik, úgy az iskola honlapján és felvételi tájékoztatójában feltüntetett keretek között – egy külön bizottság előtt – idegen nyelvű elbeszélgetésen is részt vesz. A szóbeli elbeszélgetés eredménye – függetlenül attól, hogy milyen képzési formára jelentkezett – az összpontszám 25%-a.
Elvárás intézményünkben, hogy a jelentkezők felekezetük szerinti lelkészi ajánlást hozzanak magukkal. A lelkészi ajánlásnak vagy a felekezeti kötődésnek a hiánya nem kizáró ok, de ilyen esetekben intézményünk egyházi jellege és az ebből fakadó elvárások iránt nyitott, elfogadó magatartást várunk.

Tekintve, hogy az internátus a gimnáziummal és a szakgimnáziummal egy szervezeti egységet képez, a középiskolai felvételi eljárás vonatkozik az internátusi elhelyezésre is. Mindazoknak, akik felvételt nyertek a középiskolába, automatikusan internátusi (diákotthoni) elhelyezést biztosítunk intézményünkben. A jelentkezési lapon kell feltüntetni, hogy a növendék igényel-e internátusi (diákotthoni) ellátást. Intézményünk sajátossága, hogy a református keresztyén kollégiumi hagyományoknak megfelelően pécsi illetékességű növendékeket is befogad, ha azt szociális vagy pedagógiai szempontok indokolják.

A középfokú beiskolázás központi írásbeli vizsgáival és a szóbeli meghallgatással kapcsolatos tájékoztató:

  • A központi írásbeli vizsga helyszíne és időpontjai:

Pécsi Református Kollégium (7630 Pécs, Engel János u. 15.)

  1. január 18. (szombat) 10 óra

Pótnap: 2020. január 23. (csütörtök) 14 óra

  • A szóbeli meghallgatás helyszíne és időpontjai:

Pécsi Református Kollégium (7630 Pécs, Engel János u. 15.)

  1. február 26. (szerda) 14:30 óra

Pótnap: 2020. március 6. (péntek) 14 óra

 

Betekintés:

A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője 2020. január 24-én (pénteken), 8-16 óráig megtekintheti az iskola titkárságán.


A kijavított dolgozatokat a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet. Az iskolában a vizsgázó a saját kiértékelt dolgozatáról másolatot készíthet (pl. digitális fényképezőgéppel).


A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az iskola az észrevételt érdemben elbírálja. Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel.

Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, ezt egy munkanapon belül írásban közli a vizsgát szervező iskolával. A határidő elmulasztása jogvesztő. Az iskola a fenntartott észrevételt az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt egy munkanapon belül megküldi az Oktatási Hivatalnak.

A Hivatal a fenntartott észrevételt érdemben elbírálja. A bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő nyolc munkanapon belül rövid úton (elektronikus úton) írásban közli az iskolával, valamint postai úton megküldi az iskolának és az észrevételt tevőnek.

Elérhetőségek

Cím: 7630 Pécs Engel János utca 15.

Email: kozepiskola@refipecs.hu

Tel.: +36-72-210-800